Regulamin pobytu J&K Platinum Towers

Rezerwacje

 1. Przedmiotem działalności J&K Platinum Towers jest wynajem apartamentów na pobyty krótkoterminowe oraz długoterminowe do celów mieszkalnych.
 2. Rezerwacje przyjmowane są na wybrany przez Gości typ apartamentu. J&K Platinum Towers nie gwarantuje dostępności konkretnego numeru apartamentu.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji w J&K Platinum Towers jest dokonanie płatności za usługę noclegową oraz usługi dodatkowe.
 4. Obiekt ma prawo po pobrania kaucji/ depozytu w wysokości od 100 do 1000 zł w zależności od terminu i rodzaju apartamentu lub dokonania preautoryzacji na poczet potencjalnych zniszczeń.
 5. Przedłużenie rezerwacji jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu. Akceptacja warunków przedłużenia pobytu wiąże się z koniecznością podpisania karty meldunkowej na przedłużoną rezerwację oraz dokonaniem płatności.
 6. J&K Platinum Towers uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.
 7. Stawki najmu apartamentów są wskazywane w polskich złotych.
 8. Doba najmu trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Późniejszy wyjazd wiąże się z dopłatą.
 9. Możliwość późniejszego wyjazdu może zostać potwierdzona wyłącznie w dniu wymeldowania.

Usługi

 1. Na życzenie Gości J&K Platinum Towers oferuje następujące usługi bez dodatkowych opłat: budzenie i przechowywanie.
 2. Na życzenie Gości J&K Platinum Towers oferuje następujące usługi dodatkowo płatne: wstęp do STELLAR Premium Fitness Club, dodatkowe sprzątanie, , parking podziemny. Cennik usług dostępny jest u menagera obiektu.
 3. Na życzenie Gości J&K Platinum Towers oferuje dodatkowy komplet pościeli. Koszt jednego kompletu to 100 zł.

Szkody

 1. J&K Platinum Towers nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa.
 2. J&K Platinum Towers nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, cenne przedmioty i inne rzeczy  pozostawione poza sejfami dostępnymi w apartamentach.
 3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody, Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić menagera o tym fakcie.
 4. J&K Platinum Towers nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu stosunku najmu artykuły spożywcze, leki oraz środki farmaceutyczne, w szczególności zaś za ich należyte przechowywanie. W/w artykuły pozostawione przez Najemcę będą niezwłocznie utylizowane, zgodnie z właściwymi przepisami sanitarnymi oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Goście J&K Platinum Towers ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże mienia, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
 6. J&K Platinum Towers może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny, bądź gościa który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu J&K Platinum Towers lub Gości albo szkodę na osobie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania J&K Platinum Towers.
 7. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo dostępu do apartamentu w każdej sytuacji.

Sprzątanie i naprawy

 1. W trosce o zachowanie prywatności Gości, J&K Platinum Towers zapewnia sprzątanie apartamentu wyłącznie na życzenie i po zgłoszeniu tego faktu do menagera.
 2. Usługa sprzątania z wymianą pościeli i ręczników dla Gości długoterminowych świadczona jest jeden raz w tygodniu w ustalonym dniu z menagerem. Dodatkowe sprzątanie jest  płatne.
 3. Wykonywanie niezbędnych napraw lub usuwanie usterek technicznych, następuje po uprzednim porozumieniu z Gościem. W przypadku wystąpienia usterki zagrażającej zdrowiu, życiu lub mieniu oraz konieczności wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych, J&K Platinum Towers zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu w każdym momencie.

Kary umowne

 1. Wykorzystywanie apartamentów do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości lub przyjęć towarzyskich liczących więcej osób niż zameldowanych lub przewyższającą przeznaczenie apartamentu jest niedozwolone. Naruszenie niniejszego zakazu skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 615PLN a także możliwością wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Gość jest obowiązany otworzyć drzwi ochronie budynku. Brak otwarcia drzwi może skutkować odłączeniem prądu do danego apartamentu, na co niniejszym Gość wyraża zgodę.
 2. W J&K Platinum Towers obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6:00. Naruszenie ciszy nocnej skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 615PLN oraz dodatkową karą umowną w wysokości wartości rezerwacji innych Gości, którzy przez naruszenie ciszy nocnej odnieśli szkody w postaci braku stosownego komfortu i wypowiedzieli Umowę Najmu J&K Platinum Towers a także możliwością wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Głośna impreza lub inne naruszenie ciszy nocnej dotyczy poziomu hałasu równego lub wyższego niż 45 dB mierzonego przy drzwiach apartamentu lub na balkonie piętro wyżej lub niżej od balkonu apartamentu.
 4. J&K Platinum Towers jest w całości obiektem dla niepalących. Zakazem objęte są apartamenty, części wspólne a także balkon. Każdorazowe naruszenie zakazu palenia będzie skutkować obciążeniem rachunku Gości kwotą  615PLN.
 5. Jeżeli Gość wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym J&K Platinum Towers może wypowiedzieć Umowę Najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 6. W przypadku utraty karty parkingowej lub wejściowej do budynku, rachunek Gościa jest obciążany kwotą 61,5PLN/sztukę tytułem wyrobienia duplikatu karty.
 7. Za wszelkie zniszczenia, kradzieże i inne tego typu czynności w apartamencie odpowiedzialny jest gość, który jest zobowiązany do zapłaty za skradzione przedmioty, prace związane z serwisem czy wymianą uszkodzonych elementów, a także za materiały do tego użyte.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przenoszenie elementów wyposażenia oraz mebli do innych apartamentów jest niedozwolone.
 2. Goście wynajmujący apartament z drzwiami na zamek z kluczem, przed jego opuszczeniem są zobowiązani zamknąć drzwi na klucz.
 3. Goście korzystający z garażu podziemnego Poland Car Parking w Platinum Towers, są zobowiązani parkować pojazdy na wyznaczonych przez menagera miejscach.
 4. J&K Platinum Towers akceptuje małe zwierzęta domowe do 10 kg. Obowiązuje opłata , która wynosi 100 zł/doba.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości w apartamencie po wymeldowaniu, mogą zostać odesłane pod wskazany adres, po uprzednim uregulowaniu kosztów przesyłki kurierskiej przez Gościa. J&K Platinum Towers w dostępny sposób zawiadamia Gościa o znalezieniu rzeczy i oczekuje 7 dni na dyspozycję postępowania z nimi np. opakowanie i oczekiwanie na kuriera lub zniszczenie. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, J&K Platinum Towers nieodpłatnie przechowa te przedmioty przez 7dni, po czym następuje ich zniszczenie.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Najmu Apartamentów J&K Platinum Towers, może nastąpić rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.